Specialist in vervoer van bijzondere goederen

  • 90 jaar kwaliteit in logistiek
  • 100% Hollands vernuft
  • Schadevrij, compleet en op tijd geleverd

Hoekstra sluit Convenant af met Inspectie Leefomgeving en Transport

Gepubliceerd op 1 mei 2018
Hoekstra sluit Convenant af met Inspectie Leefomgeving en Transport

Vandaag, 1 mei 2018, ontvingen we bezoek van de vertegenwoordigers van Inspectie Leefomgeving en Transport voor de ondertekening van het Convenant waarin wordt aangetoond dat onze organisatie de wettelijke verplichtingen rondom de naleving van o.a. de rij- en rusttijdenwet goed naleven.
Hoekstra is hiermee de eerste Fryske transporteur die een dergelijk convenant met het IL&T afsluit.

Een speciale projectgroep heeft sinds 2016 binnen Hoekstra veel inspanningen verricht om dit convenant af te kunnen sluiten. Maar een convenant afsluiten kan alleen door medewerking van alle schakels in een bedrijf. Het start met een haalbare planning maar zeker ook met kwalitatief goede en gemotiveerde chauffeurs die iedere dag weer hun best doen om alle zendingen binnen de regelgeving rondom rij- en rusttijden af te leveren.De complimenten die Hoekstra vanmiddag van de Inspectie Leefomgeving en Transport ontving zijn dus met name voor al deze medewerkers.

Hoekstra valt hiermee binnen het systeemtoezicht waardoor er onderweg voor de Hoekstra-chauffeurs geen tijdrovende controles meer plaats zullen vinden. Hoekstra heeft aangetoond hierin de eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen en systematisch binnen onze eigen onderneming te controleren op naleving, veiligheid en duurzaamheid en hierin de risico’s te beheersen. Hoekstra hoopt hiermee ook een voorbeeld te zijn voor de sector en realiseert zich dat het ook de komende jaren een flinke inspanning zal vergen van alle medewerkers om de afspraken uit het convenant ook waar te kunnen maken. Gezien de inzet van betrokken en professionele medewerkers van dit familiebedrijf om dit resultaat te bereiken is er echter alle vertrouwen voor de toekomst.

convenant